วีดีโอการทดสอบโมเมนต์ดัดประลัยของ คาน คสล.

การวิบัติของเสาและคาน คสล.มี 3 ลักษณะ

1.)การวิบัติเกิดจากเหล็กเสริมด้านรับแรงดีงถึงจุดคราก แล้วคอนกรีตถูกอัดจนแตกหรือระเบิดออกมา

2.)การวิบัติเกิดจากคอนกรีตด้านรับแรงอัดแตกหรือระเบิดออกก่อน โดยที่เหล็กเสริมรับแรงดึงยังไม่ถึงจุดคราก

3.)การวิบัติเกิดจากเหล็กเสริมด้านรับแรงดึงถูกดึงจนถึงจุดคราก พร้อมกับคอนกรีตด้านรับแรงอัดถูกอัดจนแตกหรือระเบิด เรียกการวิบัติแบบนี้ว่า การวิบัติแบบสมดุล

การวิบัติแบบฉับพลันทันทีทันใด โดยไม่มีการเตือน จัดว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกิดจากการเสริมเหล็กมากเกินกว่าอัตราส่วนสมดุล หรือใช้เหล็กเสริมเอก(เสา) เหล็กเสริมบน-ล่าง (คาน)ที่มีกำลังครากสูงมากๆ

การทดสอบโมเมนต์ดัดประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรีดเย็น 

การทดสอบโมเมนต์ดัดประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรีดร้อน