เสาเข็มและการแก้ปัญหา

เสาเข็มตอก หรือเสาเข็มเจาะ มักเกิดปัญหาที่ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ตามข้อกำหนด ที่ส่งผลให้ต้องมีการปรับแก้ฐานราก โดยทั่วไปมักจะพบสาเหตุ เช่น เสาเข็มไม่ได้ดิ่ง เสาเข็มหัก เจาะหรือตอกเสาเข็มผิดตำแหน่งจากการปักหมุดผิด หรือการเคลื่อนย้ายเสาเข็มหรือปั้นจั่นจนทำให้หมุดเคลื่อนที่ เพื่อให้ได้ฐานรากที่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักได้ไม่ต่ำกว่าที่วิศกรผู้ออกแบบกำหนดไว้ตามแบบก่อสร้าง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเสาเข็ม หรือเปลี่ยนตำแหน่งเสาเข็มเพื่อทดแทนต้นเดิมที่ยอมรับไม่ได้ โดยตำแหน่งเสาเข็มต้นใหม่จะต้องห่างจากเสาเข็มต้นเดิมหรือต้นอื่นประมาณ 2.5-3 เท่าของขนาดเสาเข็มต้นที่ใหญ่ที่สุด รูปแบบของเสาเข็มต้นใหม่และรูปแบบฐานรากที่ได้รับการปรับแก้ มีข้อแนะนำพอสังเขปเบื้องต้นก่อนจะแจ้งวิศวกรผู้ออกแบบดังนี้

ลักษณะปัญหา

ฐานที่ได้ปรับแก้แล้ว

การแก้ปัญหา

ให้เพิ่มเสาเข็ม 2 ต้นประกบเสาเข็มต้นที่ยอมรับไม่ได้

กลับทิศของฐานราก

เพิ่มเสาเข็ม 2 ต้น และขยายฐานรากให้ใหญ่กว่าเดิมรูปทรงฐานรากเปลี่ยนเป็น สี่เหลี่ยม

สิ่งสำคัญที่สุดในการปรับแก้ฐานรากนั่นคือ Centroid ควรจะต้องคงเดิม