เหล็กปลอก (Rebar Stirrup)

เหล็กปลอกเสา, คาน ( Rebar stirrups )

เหล็กปลอกวงรอบปิดขาคู่ตะขอ 90 องศา

Type A

เหล็กปลอกวงรอบปิดขาคู่ตะขอ 135 องศา

Type B

เหล็กปลอกวงรอบเปิดขาคู่ตะขอ 135 องศา

Type C

เหล็กปลอกเดี่ยวขาเดียว 90,135 องศา

Type D

เหล็กปลอกกลมเดี่ยว

Type E

เหล็กปลอกกลมเกลียว

Type F

คานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไปมักจะมีหน้าตัดของคอนกรีตที่มีความสามารถต้านทานแรงเฉือนได้อย่างจำกัด  แต่ในกรณีที่ต้องแบกรับภาระน้ำหนักบรรทุกมากๆ ทำให้ความสามารถต้านแรงเฉือนที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องได้รับการออกแบบเหล็กปลอกเพื่อต้านทานแรงเฉือนส่วนเกิน
เสาคอนกรีตเสริมเหล็กมีความจำเป็นต้องเสริมเหล็กทางขวางตลอดความยาวของเสา  โดยเหล็กเสริมที่นี้อาจจะเป็นเหล็กปลอกเดี่ยว หรือเหล็กปลอกเกลียว เว้นห่างเป็นระยะๆ  (ถ้าเสริมเหล็กยืนเพียงอย่างเดียวจะทำให้เสามีพฤติกรรมที่เปราะ) โดยเหล็กปลอกจะโอบรัดเหล็กยืนไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการในขณะเทคอนกรีต  ทำให้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นมีกำลังต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้นและช่วยให้เสามีพฤติกรรมแบบเหนียวก่อนเกิดการวิบัติ
วิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบทำรายการคำนวณ ชิ้นส่วนโครงสร้างเช่น คาน, เสา หรือส่วนโครงสร้างอื่นที่คล้ายๆ กันจะต้องพิจารณาป้องกันมิให้ชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ เกิดการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือน, แรงยึดเหนี่ยว และแรงบิด (ยังไม่กล่าวถึงแรงดัด และแรงกระทำในลักษณะอื่นๆ)  โดยการเสริมเหล็กปลอกเพื่อต้านทานดังกล่าวอย่างเพียงพอ เหล็กปลอกที่ใช้อาจประกอบด้วยเหล็กเสริมตามแบบโดยทั่วไป อาจจะมีเหล็กเสริมที่มีรูปร่างอื่นก็ได้  เหล็กปลอกจะมีวิธีการใช้งานโดยวางตำแหน่งให้ขวางทิศทางของแนวแรงเฉือน