ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เหล็กปลอกสำเร็จรูป (REBAR STIRRUPS ) 

ผลิตเหล็กปลอกด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยี CNC  รูปทรงตามข้อกำหนดของ ACI ( The American Concrete Institute ), PCI ( Prestressed Concrete Institute) , มยผ.ด้านโยธาธิการ (มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง) และ ว.ส.ท.(สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไทย)

เหล็กตัด-ดัด (CUT AND BEND) ขึ้นรูปทรงตามแบบ

ให้บริการ การ ตัด-ดัด-ดุ้ง รูปทรงต่างๆ เช่น ฐานราก, ตอม่อ, เสา, คาน, พื้น, เหล็กกันระเบิด, เหล็กหมวกหัวเสา, เหล็กปลอกรับแรงเฉือนที่พื้นหัวเสา และเหล็กเสริมกำลังคอนกรีตประเภทต่างๆ คิดราคาตามแบบที่ใช้จริงไม่คิดเศษ

-งานเหล็กเสริมคอนกรีต ( Steel Reinforced )

-งานคอนกรีตอัดแรง ( Pre Tension, Post Tension )

-งานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ( Precast Concrete )

ผูกเหล็ก ( PRE-FABRICATION ) ประกอบตามแบบ

ผูก-ประกอบเหล็กเสริมตามแบบก่อสร้าง วางแผนการจัดการเหล็กเสริมโครงสร้างทั้งโครงการ  เช่น ฐานราก ตอม่อ เสา คาน เหล็กเสริมพื้นหล่อในที่ เหล็กกันระเบิดที่สมอดึงลวด PC. Stand เหล็กรับแรงเฉือนพื้นหัวเสา ได้งานเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน

ถอดแบบเหล็กโครงสร้าง / ประสานงานจัดส่งตาม BAR CUT LIST

-ประเมินราคาเหล็กโครงสร้าง เพื่อใช้ในการวางแผนก่อสร้าง -ถอดแบบเหล็กโครงสร้างจัดทำ แบบขยาย 2D, 3D ตรวจสอบความถูกต้องของเหล็กเสริมได้ก่อน