ตัด-ดัด-ดุ้ง เหล็กเสริม , ราคาโรงงาน

เหล็กปลอกสำเร็จรูป ตัด-ดัด-ดุ้ง เหล็กเสริมคอนกรีตตามแบบก่อสร้าง คิดราคาตามจริงไม่คิดเศษ เหล็กเสริมในพื้น Post Tension เหล็กเสริมฐานราก ถอดแบบ แสดงแบบขยายด้วย 2D,3D,  ส่งให้โฟร์หน้างาน

การทดสอบโมเมนต์ดัดประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็กกำลังสูง

ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เหล็กปลอกสำเร็จรูป (REBAR STIRRUPS ) 

ผลิตเหล็กปลอกด้วยเครื่องจักรเทคโนโลยี CNC  รูปทรงตามข้อกำหนดของ ACI ( The American Concrete Institute ), PCI ( Prestressed Concrete Institute) , มยผ.ด้านโยธาธิการ (มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง) และ ว.ส.ท.(สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ไทย)

เหล็กตัด-ดัด (CUT AND BEND) ขึ้นรูปทรงตามแบบ

ให้บริการ การ ตัด-ดัด-ดุ้ง รูปทรงต่างๆ เช่น ฐานราก, ตอม่อ, เสา, คาน, พื้น, เหล็กกันระเบิด, เหล็กหมวกหัวเสา, เหล็กปลอกรับแรงเฉือนที่พื้นหัวเสา และเหล็กเสริมกำลังคอนกรีตประเภทต่างๆ คิดราคาตามแบบที่ใช้จริงไม่คิดเศษ

-งานเหล็กเสริมคอนกรีต ( Steel Reinforced )

-งานคอนกรีตอัดแรง ( Pre Tension, Post Tension )

-งานชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ( Precast Concrete )

ผูกเหล็ก ( PRE-FABRICATION ) ประกอบตามแบบ

ผูก-ประกอบเหล็กเสริมตามแบบก่อสร้าง วางแผนการจัดการเหล็กเสริมโครงสร้างทั้งโครงการ  เช่น ฐานราก ตอม่อ เสา คาน เหล็กเสริมพื้นหล่อในที่ เหล็กกันระเบิดที่สมอดึงลวด PC. Stand เหล็กรับแรงเฉือนพื้นหัวเสา ได้งานเร็ว ประหยัดค่าแรงงาน

ถอดแบบเหล็กโครงสร้าง / ประสานงานจัดส่งตาม BAR CUT LIST

-ประเมินราคาเหล็กโครงสร้าง เพื่อใช้ในการวางแผนก่อสร้าง -ถอดแบบเหล็กโครงสร้างจัดทำ แบบขยาย 2D, 3D ตรวจสอบความถูกต้องของเหล็กเสริมได้ก่อน

 

About

Sense of Engineer

Lim Steel Co.,Ltd. ก่อตั้งขึ้นจากทีมวิศวกรที่มีความปรารถนาที่จะจำหน่ายสินค้า-บริการด้านวิศวกรรม ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เรามุ่งมั่นที่จะปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนกับลูกค้าของเราเสมอ เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจ มุ่งเน้นไปที่การให้คำปรึกษาด้านการบูรณะ การวางแผนงานและต้นทุนการจัดการ  ความถูกต้องตามข้อกำหนดด้านงานวิศวกรรมโครงสร้าง เราให้บริการเจ้าของอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่ง อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรม และโรงแรม ตลอดจนสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา ทั่วประเทศ  ความเชี่ยวชาญของเราประกอบด้วย: เหล็กเสริมกำลังของคอนกรีตโครงสร้าง เช่น การผลิตเหล็กปลอกสำเร็จรูป, ตัด-ดัด-ดุ้ง (CUT AND BEND) เหล็กเส้นขึ้นรูปทรงตามแบบก่อสร้าง, ผูกและประกอบเหล็ก ( PRE-FABRICATION ) ตามแบบก่อสร้าง ตลอดจนการถอดแบบประเมินราคาเหล็กโครงสร้าง เพื่อใช้ในการวางแผนก่อสร้าง

Blog

วีดีโอการทดสอบโมเมนต์ดัดประลัยของ คาน คสล.

การวิบัติของเสาและคาน คสล.มี 3 ลักษณะ 1.)การวิบัติเกิดจากเหล็กเสริมด้านรับแรงดีงถึงจุดคราก แล้วคอนกรีตถูกอัดจนแตกหรือระเบิดออกมา 2.)การวิบัติเกิดจากคอนกรีตด้านรับแรงอัดแตกหรือระเบิดออกก่อน โดยที่เหล็กเสริมรับแรงดึงยังไม่ถึงจุดคราก 3.)การวิบัติเกิดจากเหล็กเสริมด้านรับแรงดึงถูกดึงจนถึงจุดคราก พร้อมกับคอนกรีตด้านรับแรงอัดถูกอัดจนแตกหรือระเบิด เรียกการวิบัติแบบนี้ว่า การวิบัติแบบสมดุล การวิบัติแบบฉับพลันทันทีทันใด โดยไม่มีการเตือน จัดว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกิดจากการเสริมเหล็กมากเกินกว่าอัตราส่วนสมดุล หรือใช้เหล็กเสริมเอก(เสา) เหล็กเสริมบน-ล่าง (คาน)ที่มีกำลังครากสูงมากๆ การทดสอบโมเมนต์ดัดประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรีดเย็น  การทดสอบโมเมนต์ดัดประลัยของคานคอนกรีตเสริมเหล็กรีดร้อน

เหล็กปลอก (Rebar Stirrup)

เหล็กปลอกเสา, คาน ( Rebar stirrups ) เหล็กปลอกวงรอบปิดขาคู่ตะขอ 90 องศา Type A เหล็กปลอกวงรอบปิดขาคู่ตะขอ 135 องศา Type B เหล็กปลอกวงรอบเปิดขาคู่ตะขอ 135 องศา Type C เหล็กปลอกเดี่ยวขาเดียว 90,135 องศา Type D เหล็กปลอกกลมเดี่ยว Type E เหล็กปลอกกลมเกลียว Type F คานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไปมักจะมีหน้าตัดของคอนกรีตที่มีความสามารถต้านทานแรงเฉือนได้อย่างจำกัด  แต่ในกรณีที่ต้องแบกรับภาระน้ำหนักบรรทุกมากๆ ทำให้ความสามารถต้านแรงเฉือนที่มีอยู่อย่างจำกัด จำเป็นต้องได้รับการออกแบบเหล็กปลอกเพื่อต้านทานแรงเฉือนส่วนเกิน เสาคอนกรีตเสริมเหล็กมีความจำเป็นต้องเสริมเหล็กทางขวางตลอดความยาวของเสา  โดยเหล็กเสริมที่นี้อาจจะเป็นเหล็กปลอกเดี่ยว หรือเหล็กปลอกเกลียว เว้นห่างเป็นระยะๆ  (ถ้าเสริมเหล็กยืนเพียงอย่างเดียวจะทำให้เสามีพฤติกรรมที่เปราะ) โดยเหล็กปลอกจะโอบรัดเหล็กยืนไว้ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการในขณะเทคอนกรีต  ทำให้เสาคอนกรีตเสริมเหล็กนั้นมีกำลังต้านทานแรงอัดเพิ่มขึ้นและช่วยให้เสามีพฤติกรรมแบบเหนียวก่อนเกิดการวิบัติ วิศวกรโครงสร้างผู้ออกแบบทำรายการคำนวณ ชิ้นส่วนโครงสร้างเช่น คาน, เสา หรือส่วนโครงสร้างอื่นที่คล้ายๆ กันจะต้องพิจารณาป้องกันมิให้ชิ้นส่วนโครงสร้างนั้นๆ เกิดการวิบัติเนื่องจากแรงเฉือน, แรงยึดเหนี่ยว และแรงบิด (ยังไม่กล่าวถึงแรงดัด และแรงกระทำในลักษณะอื่นๆ)  โดยการเสริมเหล็กปลอกเพื่อต้านทานดังกล่าวอย่างเพียงพอ …

“ฐานรากลอย” ระดับความลึกของฐานราก

การกำหนดความลึกของฐานราก มีความสำคัญกับอาคาร ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และความสะดวกในการทำงาน ฐานรากที่มีความลึกเกินจำเป็น ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และหากว่าฐานรากมีระดับตื้นเกินไป อาจจะสร้างปัญหาให้กับอาคารได้  หลังของฐานรากควรต่ำกว่าระดับดินอย่างน้อย 1 เมตร แต่ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะวางระดับหลังของฐานรากไว้ที่ผิวดิน เพราะน้ำฝน-น้ำหลากจะกัดเซาะได้ง่าย หรือดินทรดตัว จนเกิด “ฐานรากลอย”

Contact ;